Komunitní války

autor: MrMarkusCZ

Nové herní módy

MechWarrior Online nabízel standardní herní módy:

 • assault – cílem je zničit soupeře nebo obsadit jeho základnu

 • conquest – cílem je zničit soupeře nebo držet delší čas těžební stanice (je jich 5)

 • skirmish – cílem je zničit soupeře

 

Hrát je možno i samostatně, solo, nebo také PuG – pickup group, oba týmy po 12 hráčích jsou náhodně sestaveny počítačovým algoritmem – matchmakerem. Největší váhu má tzv. Elo. Jde o statistické ohodnocení výkonnosti hráče či týmu na základě výsledků jeho her. Dále je možno hrát ve skupinách a to buď veřejné zápasy nebo privátní. Veřejné hrají také týmy po 12 hráčích, hrát je však mohou pouze předem připravené skupiny hráčů (o velikosti 2-10 nebo 12 hráčů). I zde se bere v potaz Elo, ale pokud algoritmus matchmakeru nenachází delší čas vhodný mix, může proti sobě pustit i velice nevyrovnané týmy. Konečně jsou zde ještě privátní zápasy, které umožňují nastavit další parametry zápasů. Všechny tyto herní módy mají jedno společné, jsou to samostatné bitvy v deathmatch stylu. Není zde žádná kontinuita a není důležité, v jaké jednotce či frakci se hráč hlásí. Neplatí zde omezení na typy mechů dle frakce, ke které se hlásí.

 

Komunitní války nebo-li Community Warfare (dále jen CW) přinesly do hry zcela nový rozměr, role playing a aktivní zapojení do herní komunity bylo výrazně posíleno. Komunitní války probíhají mezi frakcemi.

 • Steiner (Lyran Commonwealth)

 • Davion (Federated Suns)

 • Kurita (Draconis Combine)

 • Rasalhague (The Free Rasalhague Republic)

 • Marik (Free Worlds League)

 • Liao (Capellan Confederation)

 • Clan Wolf

 • Clan Jade Falcon

 • Clan Ghost Bear

 • Clan Smoke Jaguar

 

Frakce patří buď do Inner Sphere (dále jen IS) nebo ke klanům. IS a klany používají rozdílné technologie, IS hráči nemohou hrát s klanovými mechy a platí to i opačně. S frakcemi se uzavírají smlouvy, kontrakty s spolupráci a to buď na omezenou dobu nebo trvalé (permamentní kontrakt, takoví hráči se pak nazávají loajalisté). Kontrakt uzavírá buď přímo hráč nebo pokud je součástí jednotky, tak velitel jednotky za celek.

 

V klanových válkách se bojuje o planety. Na začátku věku CW je předem dané rozdělení planet ve vesmíru, všechny planety o které lze bojovat patří do území některé z frakcí. Mapa vychází z tradice battletechu, frakce mají různé počty planet, největší je na začátku hry říše Davionců. Odehrávají se časově omezené úseky, obdoba kol u strategických her, ve kterých mají hráči frakcí možnost útočit na některé algoritmem zvolené sousední planety. Na planetách jsou sloty (možno chápat jako základny na planetě), o které se bojuje, boj o každý slot se tak stává bitvou vzdáleně podobnou těm, které známe ze standardních herních módů. Na bitvy se čeká v lobby, kde se hráči vidí mapu vesmíru a přes seznam planet, na které je možno útočit nebo které je možno bránit se řadí to čekacích front. Připojit se je možno samostatně nebo tam velitel skupiny zařadí svou skupinu. I v CW je možno skládat skupiny, platí zde ale omezení na přísluslušnost všech hráčů ke stejné frakci (musí mít smlouvu s frakcí).

 

Na rozdíl od standardních módů neposílá hráč do bitvy jednoho mecha, ale rovnou 4. Je třeba si připravit tzv. dropship, která musí dodržet celkový váhový limit (pro IS běžně 240 tun). Přijde-li hráč v bitvě o mecha, je do bitvy vysazen znovu s dalším mechem. Bitva má časový limit 30 minut, mapy jsou rozsáhlé a mnoho přestřelek se odehrává na větší vzdálenosti, long range mechy jsou zde velmi časté a je to tak i dobrý trénink tohoto způsobu boje. Herní módy v CW jsou dva:

 • Invasion – cílem je zničit soupeře nebo zničit na jeho základně orbitální dělo (railgun)

 • Counter Attack – cílem je zničit soupeře a jeho mobilní základnu

 

Zvláštní náboj mají boje mezi IS a klany. Útočí-li IS hráč na klanovou planetu, přijdou obránci na pomoc i ostatní klany, IS hráč tak typicky bojuje proti směsici hráčů různých klanů. Stejně tak útoči-li klanový hráč na IS, přijdou na pomoc ostatní IS frakce. Tato zdánlivá výhoda pro obránce má svou stinnou stranu. Zatímco u běžné obrany se potkávají zpravidla ti samí hráči a jsou už spolu zvyklí lépe spolupracovat, u obrany směsicí různých frakcí panuje větší chaos. Proto je vždy lepší na obranu planet nasazovat větší předem připravené skupiny, ať už jsou to hráči stejné jednotky nebo se dokázali předem domluvit hráči frakce (velkou výhodou je, jsou-li spolu na TeamSpeaku).

 

Příchod 313th k Marikům

12. prosince 2014 se naše kompanie 313th Czechoslovak Mech Company [313T] zapojila do bojů v CW. Náš velitel plukovník Shadow SP01 podepsal stálý kontrakt s Mariky a vyjádřili jsme tím naše odhodlání maximálně podporovat Mariky v časech dobrých i zlých. Od té doby jsme považováni za loajalisty říše Mariků. Některé jiné jednotky se vydaly už od začátku cestou žoldáků (mercenaries), kteří pravidelně mění kontrakty, bojují kde je to pro ně právě výhodné. Později čas ukázal velkou nestabilitu takového prostředí, mnoho jednotek i přes počáteční odhodlání opustilo svůj loajalistický postoj a stali se žoldáky. A nebylo to jen pro odměny (již za pár zápasů ve frakci lze získat další mechbay), ale hlavně pro možnost bojovat přímo na frontě mezi IS a klany střídavě na obou stranách a používat tak pravidelně v CW jak IS tak klanovou techniku. V 313th jsme však přesvědčeni o správnosti naší volby, na místo střídání stran si raději tvoříme dlouhodobá přátelství. Marikové po celou dobu prvního věku CW neměli společnou frontu s klany, nebylo tak možné útočit proti klanům a bránit jsme mohli pouze planety jiných IS rodů před nájezdy klanů. Soustředili jsme se proto na válčení se svými sousedy, zejména Davionci a Steinerovci.

 

FWLM

Marikové měli od počátku velice dobrou organizovanost, která se stala vzorem pro jiné frakce. Již před začátkem CW existoval web, který sdružoval hráče hlásící se k Marikům. Součástí webu je i privátní TeamSpeak, který je hráčům FWLM webu dostupný, postupně se ho naučili používat i hráči naší kompanie.

 

Na FWLM TS se pohybovalo každý den několik desítek hráčů, z různých Marikovských jednotek i solo hráčů. Také se zde rychle vyprofilovalo několik hráčů s dobrými velícími schopnostmi, zejména GrizzlyViking, Roadbeer a Stingr4y. Zdánlivě rozdrobené dropy do CW (různé tagy jednotek, případně bez tagu) pak zaskočily svou organizovaností nepřítele. Nedostatek bojové kvality byl často vyřešen přechodem na alternativní taktiky. Ve chvíli, kdy se Marikové postavili soupeři čelem nastával zpravidla problém, trpěli nedostatkem kvalitních bojovníků a byli poraženi někdy až na hlavu.

 

Ghost dropy

Velice nezábavnou, ale přesto účinnou taktikou pro zisk planet byly ghost dropy. Koordinovaný útok několika dvanáctek hodinu dvě před příměřím přinášel pravidelně ovoce v zisku planet. Obránce nedokázal narychlo shromáždit dostatek hráčů a hra po vypršení časového limitu spustila bitvu bez obránců. Útočník proběhl prázdnou mapou a zničil generátor. Výhodou bylo, že tato taktika vyžadovala pouze kvantitu útočníků, nikoliv kvalitu. O boji se samozřejmě nedá vůbec mluvit, i proto 313th vždy ghost dropy odsuzovala, preferujeme vždy boj.

 

Zerg útok na vlastní kůži

14. prosince 2015 jsme sestavili elitní výsadek 313th kompanie a bránili jakousi mrazivou planetu proti útoku 12DG pod praporem Steinerovců. Situace se vyvíjela více než slibně, naše středně těžké vojsko dokázalo zatlačit těžké mechy Steinerovců zpět za brány, kam jsme dokonce provedli několik výpadů a způsobili soupeři velké škody. Přistávací okno pro síly soupeře se už pomalu uzavíralo a my jsme s přehledem drželi brány, když se stalo něco neočekávaného. Nejprve to vypadalo jako odvážný průzkum a než jsme si uvědomili početní převahu jejich malých rychlých strojů, bylo už pozdě. Předchozí pomalý rytmus těžkých mechů Steinerovci vyměnili za lehké stroje, které se kolem nás prohnaly a namířili si to přímo ke generátoru baterie orbitálního děla. Mapa, která nám do té doby připadala malá se stala rozlehlou a obáváné automatické věže ani posádky dropship nedokázaly soupeře dostatečně paralyzovat. Soupeř nás porazit taktikou, pro který se ustálil výraz zerg útok (zerg rush). Naše pýcha byla poražena a 12DG jsme mohli pouze pogratulovat k dobře zvolené taktice vedoucí k vítězství. Je třeba se poučit a vždy včas rozpoznat taktiku soupeře, abychom byli schopni adekvátně reagovat. Bitvy v CW jsou dlouhé a změna tempa a způsobu hry je osvědčeným způsobem, jak zvrátit vývoj bitvy.

 

Zerg útoky si hráči na FWLM též velice oblíbili, až to vypadalo, že Marikové nehrají nic jiného. Dropy 313th soupeři vítali, protože věděli, že si konečně zahrají. Je také pravdou, že největší planetární zisky dosáhli Marikové právě kombinací ghost dropů a zerg útoků. Pro zerg útoky IS jsou charakteristické light stroje.

 

 

Příměří s Liao

FWLM se věnovalo i diplomacii. S Liaovci bylo dohodnuto příměří, díky kterému se obě frakce mohly věnovat jiným frontám. Pro Liaovce byli největšími nepřáteli Davionci, kteří byli i naším velkým protivníkem. Tato dohoda vydržela celý věk a ukázala se být velice prospěšnou pro obě strany.

 

Grouping by Faction

Organizace prvních bojů na FWLM TS byla obtížná i z důvodu, že nebylo možno sestavit dopředu skupinu z hráčů různých jednotek. Když později do hry přibyla funkčnost Grouping by Faction, výrazně to zjednodušilo situaci, od té doby již bylo snadné pozvat do skupiny všechny hráče, co přišli na FWLM TS, ať už byli z jakékoliv jednotky. Využívali jsme toho i při dropech naší 313th kompanie z našeho TS, kdy jsme zvali zdatnější bojovníky pro doplnění našich dropů.

 

Wazan

Konflikt mezi Mariky a Davionci se rozhořel naplno v bojích o systém Wazan. Na obou stranách proti sobě bojovalo každý večer několik dropů, Davionci měli více hráčů, my výrazně vyšší kvalitu. 313th se ve velkém počtu hráčů zapojila do těchto bojů a drtila vše, co proti nám stálo. Taktéž se podařilo první početnější nasazení našich hráčů do FWLM dropů. Spolupráce byla výborná, byli nám vděční za výraznou podporu v boji. Intenzivní boje probíhaly i v okolí, systémy Sarna, Old Kentucky, Asuncion, Phact, Kyrkbacken se zapsaly nadlouho do naší paměti.

 

Boje o Wazan trvaly téměř měsíc. Několikrát se změnila strana, která měla převahu. Davionci se dohodli se Steinerovci a ti nás také ve velkém počtu napadli. Byla to naše jednotka, kiterá se rychle přesouvala mezi oběma frontami a bojovala kde bylo potřeba. Intenzivní boje jsme absolvovali zejména o planetu Wing, kde jsme si připsali významná vítězství.

 

Nejvíce jsme se setkávali s bojovníky Skye Rangers of Terra (SRoT), které jsme pravidelně poráželi. Nepříjemné však bylo setkání s elitními žoldáky Antares Scorpions, kde jsme se naopak ocitli v defenzivě. Klíčový boj té doby byl o Solaris, kde jsme výrazně zabojovali proti 12th Donegal Guards (12DG), připsali si pěkné vítězství a Steinerovci se zde hodně vyčerpali.

 

Tuhé boje pokračovaly i ze strany Davionců, tam jsme naopak potkávali elitní žoldnéře z White Death Mech Company. Nakonec se Marikům podařilo odpor Davionců zlomit.

 

Funny enough, we were outnumbered on most of our planets pretty much the whole day. We fought for all three fronts with everything we had, and we were outplayed by Kurita and Marik at the end. They leveraged their resources better and each pulled off a very narrow win.

– StillRadioactive (Davionci) – 22nd Argyle Lancers

 

Wazan se dostal zpět do rukou Mariků. Název systému Wazan se mezi Mariky stal pojmem pro urputnost, s jakou byli schopni bránit svou domovinu.

 

 

I přes porážku u Wazanu zůstávali Davionci v té době velice silnou frakcí, což dokládá tato statistika zisků planet z počátku ledna 2015:

 • Davion +26

 • Clan Ghost Bear +25

 • Clan Smoke Jaguar +12

 • Clan Jade Falcon +9

 • Clan Wolf +4

 • Marik +3

 • Steiner -12

 • Rasalhague -13

 • Liao -15

 • Davion -39

 

Vylepšený design základen

Původní design základen byl průběžně vylepšován a obránci na všech planetách své základny pravidelně vylepšovali. Kritická byla zejména zranitelnost generátoru planetárního děla. Pouze jeden z dálky zranitelný generátor byla chyba. Nastaly případy, kdy byl generátor ničen lehkými snajpry nebo LRM nosiči, které byly schopné generátor ničit naslepo pomocí nemířených raket. Objevil se proto nový design. Hlavní generátor byl nově chráněn speciálním krytem, který napájel 3 menší generátory rozmístěné po základně. Obrana proti zerg útokům se výrazně zlepšila.

 

Podpora Kuritovců a projekt Červí díra

Kuritovci byli od začátku pod drtivým tlakem klanů a také Davionu. Nepřítel našeho nepřítele je naším přítelem řekli si diplomaté z FWLM a vyslechli volání Kuritovců o pomoc. Do prostoru Kuritovců se vypravily expediční síly, aby mohly na útok klanů odpovědět tím nejlepším způsobem, útokem na jejich území. Dále se začal připravovat tajný projekt Červí díry, jak projít územím Kuritovců. V té době fungoval jinak než později algoritmus, který plánuje kde se dá útočit a občas vyrobil anomálii. Pokud si jí PGI všimlo, opravili jí ručně, ale byla jen otázka času, kdy něco přehlédnou. Ten okamžik nastal 13. ledna 2015, kdy zcela nečekaně dropshipy Mariků vysadila vojska u sídelního města Shizuoka planety Moore, součásti říše Kuritovců!

 

 

Naše vojska se tak dostala do prostoru, kam by se konvenčním způsobem musela probít přes desítky Steinerovských planet. Situace Kuritovců se mezitím stále zhoršovala. V té době již 45 jejich světů okupovaly jiné frakce.

 

21. ledna požádal pwnface (Kuritovci) své lidi, aby nechali Mariky postupovat svým územím proti klanům : “House Marik’s journey through Kurita space is in coordination with the DCMS council.”.

 

Počátkem února už byla situace Kuritovců kritická, naopak Marikové statistikami stoupali do výšin kde je nikdo nečekal.

 

CSJ   CGB   CJF   FWL   CW   CC   FS   FRR   LC   DC

+61   +55   +45   +40   +21   +2   -25   -52   -69   -78

 

 

Algoritmus nám často nabízel centrální planety a Marikové toho využívali, začali jsme zaplavovat okolí Terry. Bohužel se však také začal deformovat směr, jakým jsme u Kuritovců zabírali území, což začali nést nelibě. Marikové vyhrávali díky koordinaci a taktice, nikoliv díky individuálním kvalitám. V té době to stačilo.

 

10. února 2015 se Marikové dostali do čela planetárního konfliktu, okupovali jsme 64 světů. Naše území u Kuritů už nebyla žádná červí díra, ale ostrov, proti kterému se Kuritovci začali hromadně bouřit.

 

 

Měsíc po otevření Červí díry jsme řešili opačný problém, díra se začala uzavírat a byli to Kuritovci, kdo proti nám vyrazil. Diplomacie FWLM velice utrpěla, ale mohla si za to sama, neměli jsme se u Kuritovců pouštět do zabírání planet, které nestály v cestě expanzi ke klanům. Od Kuritovců okamžitě začaly odcházet jednotky, které tam odešly od Mariků, včetně BWC a SRPH.

 

Během pár dní nás Kuritovci vyhnali z většiny území kapsy, co jsme u nich měli.

 

Došlo i k průniku Kuritovců na území, které neměli předtím pod kontrolou, ale z něj se nám je podařilo vyhnat. Nakonec se fronta stabilizovala a boje mezi Mariky a Kuritovci ustaly.

 

 

Obrana IS planet proti klanům

Velké jednotky se naučily na frontě IS s klany více útočit a obranu planet zanechávaly menším jednotkám a solo hráčům. Objevil se nový pojem, farmaření, velké jednotky klanů dokázaly naprosto zdrcujícím způsobem likvidovat nekoordinované obránce. Bylo to jako postavit proti sobě ve standardním herním módu velkou sehranou skupinu hráčů proti náhodně složenému týmu samostatně hrajících hráčů. Směsice obránců ještě navíc z různých frakcí je až na vzácné výjimky vždy odsouzena k porážce.

 

Bitevní okna

Do 20 ledna se příměří vyhlašovalo jednou denně. To se změnilo a od té doby se hrají  8-hodinová bitevní okna, která nazýváme evropské, americké a asijské. Zavedení bitevního okna pro náš evropský večerní čas s uzávěrkou na konci nám umožnilo užít si zajímavé často rozhodující boje poslední minuty před příměřím. Celkově to výrazně zrychlilo vývoj událostí v CW.

 

Protiofenziva IS proti klanům

V únoru se Rasalhague dostali do stavu, který již nebyli schopní ovlivňovat vlastními silami, proto požádali ostatní frakce o pomoc, o vyslání bojovníků. I další frakce IS však byly vyčerpané a ztráty planet devastující. Pouze Marikové a Liaovci odolávali. Od Mariků v té době odešlo významné množství bojovníků pomoci Rasalhague vést útočnou válku.

 

FWL +78

CC +60

DC -71

FRR -73

LC -126

FS -136

 

V březnu se situace otočila a hlavně velké jednotky dokázaly proti klanům vést ofenzivní válku. Území IS začalo být postupně osvobozováno. V dubnu již byly změny dobře patrné, Kuritovci, Rasalhague i Steinerovci si připsali výrazné zisky.

 

FWL   CC   CSJ   CJF   CW   CGB   DC   FRR   LC   FS

+88   +73   +59   +54   +35   +29   -34   -43   -107   -155

 

Strategické vítězství Mariků

Úspěch Mariků v planetárním konfliktu je nezpochybnitelný. Získali nejvíce planet, strategické vítězství a nás může těšit, že jsme k tomu jako jednotka přispěli především přímým bojem proti nepřátelům. Nevím, jací hráči hrají za Mariky ke konci NA okna, ale za toho našeho i počátku NA jsou členové naší jednotky opravdu výrazně lepšími bojovníky. Berme to jako motivaci se dále ve svých skillech zlepšovat. Mnoho hráčů Mariků nám vyjádřilo svou úctu, to je hezké a příjemné gesto. Mysleme na to i v situacích, kdy s nimi hrajeme za jeden tým v dropu, nebudeme jim říkat, že jsou špatní (sami si jsou svých horších výsledků vědomí) a budeme je i nadále občas zvát na volná místa do našeho dropu, ať se něco naučí. Stejně jako se dokáží zlepšovat naši bojovníci, dokáží to i mnozí “cizinci”, kteří neměli to štěstí být členy komunity, která by jim pomohla si boj rychleji osvojit.

 

Stategické vítězství Mariků bylo ale především o úsilí, pracovitosti a obětavosti, se kterou komunita kolem FWLM dokázala rozšiřovat naše území i ne zrovna zábavnou formou. Věděli, že budou hrát proti věžičkám a stejně to dotáhli do konce, kolik planet takto získali. Kolikrát věděli, že mají vedle sebe více bojovně laděnou dvanáctku a tak svými útoky pouze časově vázali síly nepřítele. Konečně i zergy zejmény ke konci bitevního okna, lidé by raději bojovali, ale nebyl na to čas, potřebovali rychle vyhrát na primary objective a jít do další bitvy. Jiné frakce měly hranici s klany, musely tak řešit úplně jiné problémy, ale to byla volba hráčů té frakce, jít bojovat za ně. Marikové dosáhli strategického vítězství!

 

Marikové získali 103 planet, dohromady tak měli i nejvíce planet, 422. Druzí Davionci měli 404 planet (přišli o 187 planet!). Druhá nejúspěšnější frakce je Liao se ziskem 91 planet.

 

Tukayyid

V polovině dubna ke všem frakcím dorazila depeše od Comstaru. Válčící strany se dohodly na rozhodující bitvě mezi IS a klany, která proběhne v systému Tukayyid. Terra nesmí být poškozená! Bitva byla ohlášena na 24. dubna 2015.

 

313th kompanie od prvních hodin bitvy usilovala především o úspěch v prestižním boji o nejlepší jednotku Mariků. Pořadí po prvním dni bojů:

1    [BTD] Blackthornes Dragoons

2    [TTK] 4th Regulan Hussars To the Knife

3    [313t] 313th Czechoslovak Mech Company

4    [MGA] Marik Gunfighter Alliance

5    [PUGS] PUGS United

 

Po druhém dni jsme se již rozjeli do pěkného tempa a přineslo to úspěch!

1    [313t] 313th Czechoslovak Mech Company

2    [TTK] 4th Regulan Hussars To the Knife

3    [SRPH] Seraphim Regiment

4    [BTD] Blackthornes Dragoons

5    [MGA] Marik Gunfighter Alliance

 

Naše dropy jsme hojně doplňovali o hráče mimo jednotku, využívali jsme v té době také nové funkce Looking for Group (LFG). Poznali jsme pár nových přátel a dobré bojovníky. Tlak na úspěch byl extrémní, kvalita měla vždy přednost a nasazení bylo časově co to šlo. Vlastně čas jsme už ani nevnímali, pouze čekali, až půjde dropnout, vykostili co nám přišlo pod ruku a opět čekali … Až do konce. Příměří. Byl to divný pocit, najednou jako by se svět zastavil. Pohled na výslednou tabulku … Je to doma!!!

 

1    [313t] 313th Czechoslovak Mech Company

2    [TTK] 4th Regulan Hussars To the Knife

3    [SRPH] Seraphim Regiment

4    [MGA] Marik Gunfighter Alliance

5    [BTD] Blackthornes Dragoons

 

 

A únava, boj o Tukayyid byl v MWO zdaleka nejnáročnější event, co kdy PGI udělalo. Hráči se s tím vypořádávali po svém, někdo na týden či měsíc vypnul komp, jiní odinstalovali hru a někteří jsme prostě s nižší intenzitou pokračovali i další dny v běžných bojích, abychom se později vrátili do CW.

 

Reset

Bylo to očekávané a také to PGI udělalo, planetární mapa CW byla vyresetována, první věk CW byl ukončen. Příslušnost hráčů a jednotek k frakcím byla vyresetována též. Pro mnoho hráčů byl tento reset i impulzem pro změnu u sebe. Svět už nebyl jako dříve. Když jsme do CW šli, nikdo neveděl kam se to bude upírat, ani PGI, která průběžně reagovala vývojem nových vlastností, aby hru dokázali regulovat. To neznámo co se bude dít bylo pro hodně lidí motivací, proč CW hrát, šli to zkusit.

 

Nová naděje

Druhý věk CW bere většina hráčů jinak. Příznačný je dramatický pokles populace. V prvním věku byla přetahovaná o planety brána jako prestižní záležitost. Po resetu chybí motivace o planety znovu intenzivně bojovat, hra samotná ani zisk planet nijak neodměňuje. Logistika není zatím implementována, zisky planet nepřináší ani žádné výhody v odměnách. Bitva o Tukayyid byla v prvním věku uspořádána v době, kdy IS frakce zatlačovaly klany zpět na jejich území. Načasování bylo zcela vytržené z reality, kdy klany nejen že nebojovaly o Terru, ale ani nebyly schopné držet patovou situaci. Bitva o Tukayyid byla skvělá bitva, ale byl to event zcela mimo realitu planetární války.

 

Do CW jsou postupně doplňovány nové vlastnosti, bude tam opět co objevovat a zkoušet. Čas čekání na boje v nějakém větším konfliktu, který by byl komunitou považován za skutečně důležitý se 313th kompanie rozhodla věnovat přípravě. Bojová příprava probíhala převážně mimo CW, skupinově ve standardních herních módech. Pro pořízení nové techniky jsou důležité i mech baye, z tohoto důvodu se 313th rozhodla okamžitě od začátku druhého věku umožnit svým hráčům vybojovat si je odehráním v jiných frakcích. Za dosažení druhé a pak ještě šesté úrovně je odměnou mech bay. Velení 313th proto podepisovalo 14-denní kontrakty s různými frakcemi.

 

Hráči 313th poznali fungování jiných frakcí a hlavně boj s klanovou technikou proti IS. Nejvíce nám v paměti zůstal Clan Wolf a navázali jsme přátelství s některými lidmi z jednotky Mercstar [-MS-]. Vždy je velkou výhodou, když se ve frakci pohybuje bojeschopností silná jednotka.

 

Počátkem července 2015 se uskutečnil v CW event Hardcore Unit Challenge. Event byl PGI uspořádán nečekaně a narychlo, zastihl nás pod barvami Clan Ghost Bear. Proti památné bitvě o Tukayyid šlo intenzitou o zanedbatelnou událost. Území Clan Ghost Bear bylo odříznuto od IS, neměli jsme ani moc možností kam útočit, některé bitvy jsme tak odehráli proti jiným klanům. Ani v 313th se event nesetkal s velkým zájmem. Za zmínku snad stojí jen dramatické rozdíly mezi počty hráčů frakcí, kteří se eventu zůčastnili:

 • Clan Wolf   160.71%

 • Steiner   138.90%

 • Davion   133.49%

 • Clan Jade Falcon   132.39%

 • Kurita   95.37%

 • Rasalhague   93.77%

 • Clan Smoke Jaguar   78.45%

 • Clan Ghost Bear   76.15%

 • Liao   51.54%

 • Marik   39.23%

 

Po dokončení putování po frakcích se 313th vrátí k Marikům. Bude navázána spolupráce jako za prvního věku, budeme hledat Mariky, kteří budou mít potřebné bojové schopnosti a budeme je zvát do námi vedených bitev.

Jedna odpověď k Komunitní války

 1. Flamberg says:

  Moc hezky napsáno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>